Lomma Montessori är en montessoriförskola för barn till engagerade föräldrar. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ och började sin verksamhet i augusti 1992. Våra fina lokaler finns i Gamla Lärarebostaden vid Lomma Kyrka, Prästbergavägen 69.

Utemiljön består av en härlig trädgård och skogen ett stenkast ifrån oss. Här har vi plats för 25 barn i åldrarna ca 1½ – 6 år. Vi har 8 barn på Lilla (ca 1½ – 3 år) och 17 barn på Stora för de äldre barnen (upp till 6 år).

Montessoripedagogiken har som intention, att den vuxne observerar var barnen befinner sig i sin utveckling och vilka intressen de har, för att erbjuda dem rätt aktivitet vid rätt tillfälle.

Barnen äter matsäck vid FuretVi lägger stor vikt vid miljö- och naturfrågor och vi har regelbundna utflykter, med naturupplevelser, som till exempel djurstudier och fiske. Massage, bakning och data är andra stående inslag. Varje termin går vi på teater, biblioteket och gör en del studiebesök. De äldsta barnen deltar i Friluftsfrämjandets Mulle.

Den fasta personalen består av 4,5 personer, både utbildade förskollärare, grundskolelärare och barnskötare, som alla är Montessoriutbildade. Personalomsättningen är mycket låg och pedagogerna har jobbat på förskolan i många år.

 

Vi sponsrar Lomma Montessori