Köanmälan & placering

Plats kan erbjudas till barn vars föräldrar är skrivna i Lomma kommun och antingen förvärvsarbetar, studerar eller är registrerade som arbetssökande.

Våra köregler innebär i korthet att barn erbjuds plats efter syskonförtur, ködatum och med tanke på en jämn åldersfördelning i gruppen. Läs mer under paragraf 7 i föreningens stadgar. Anmälningsdatum räknas som anmälningsdag och ger en plats i kön.

Köansvarig är David Hellborg
E-post: koansvarig@lomma-montessori.se

» Klicka här för att fylla i köanmälan