Verksamheten

Grinden in till Lomma montessoriVerksamheten leds av förskolans rektor tillsammans med den övriga personalen och föreningens styrelse. Pedagogiken bygger på Maria Montessoris teorier om barns olika inlärningsperioder.

Öppettiderna anpassas till viss del efter behov. För närvarande har vi öppet mellan 07.15 och 17.15, måndag till torsdag och mellan 07.15 och 17.00 på fredagar. Mellanmål bestående av frukt dukas fram på förmiddagen för de yngre och de äldre får själv ta när de önskar.
Lunch serveras sedan kl 11.30 och ytterligare ett mellanmål kl 14.30. Vid utflykter och studiebesök justeras mattiderna efter behov och barnen får ibland komplettera med medhavd matsäck.