En dag på förskolan

Klockan 07.15 börjar barnen anlända till Lomma Montessori. Personalen möter i dörren, tar i hand och hälsar god morgon. Dagen inleds lugnt med sagoläsning och småprat.

Klockan 09.00 är alla barnen på plats och nu följer den störningsfria tiden fram till klockan 13.00, då barnen fritt arbetar med Montessorimaterialet. Någon lägger pussel medan några andra ritar eller gör praktiska vardagsövningar.

Det finns bara en uppsättning av varje material, så barnen lär sig att visa hänsyn och vänta på sin tur. När barnen har arbetat med något, så skall de städa undan och ställa tillbaka materialet på sin plats på hyllan, innan de väljer något nytt att arbeta med.

Klockan 09.00-09.45 arbetar de yngre barnen med olika aktiviteter och har sedan gemensam fruktstund. Därefter går de ut i trädgården för att leka. De äldre barnen fortsätter arbeta fram till lunch.

Klockan 11.30 är det dags för lunch och barnen dukar. Efter maten sover de yngre barnen ute medan de äldre går ut och leker i vår härliga trädgård.

Till mellanmålen äter barnen ibland bröd som de själva hjälpt till att baka på förmiddagen och sedan får barnen fortsätta arbeta fritt med vad de vill. Man läser, sjunger och fortsätter med de olika aktiviteterna efter mellanmålet på barnens egna initiativ.

När eftermiddagen börjar gå mot kväll, kommer föräldrarna och hämtar sina barn. De får höra vad barnen gjort under dagen, så att de kan få ta del av barnens aktiviteter och utveckling. När barnen går hem tar vi ett glatt farväl av varandra.

Klockan 17.15 har de sista barnen gått hem och förskolan stängs för dagen.