Köanmälan & placering

Plats kan erbjudas till barn vars föräldrar är skrivna i Lomma kommun och antingen förvärvsarbetar, studerar eller är registrerade som arbetssökande.

Våra köregler innebär i korthet att barn erbjuds plats efter syskonförtur, ködatum och med tanke på en jämn åldersfördelning i gruppen. Läs mer under paragraf 7 i föreningens stadgar. Anmälningsavgiften till vår kö är 50 kr som betalas till bankgironummer 5805-1996. Inbetalningsdatum räknas som anmälningsdag och ger en plats i kön.

Köansvarig är Annika Blomberg
E-post: koansvarig@lomma-montessori.se
Telefon: 0702-661768

» Klicka här för att fylla i köanmälan