Föräldrasamverkan

En av Montessoripedagogikens grunder är samspelet mellan förskolan och barnens hemmiljö. Därför ser vi gärna att alla föräldrar delar dessa grundvärderingar och på något sätt engagerar sig aktivt i verksamheten. En gång per termin arrangeras fixardagar. Arbetet under fixardagarna kan bestå av grovstädning av förskolan, trädgårdsarbete och underhåll av material och lokaler.

Föräldrarna skall engagera sig i styrelsearbetet, under två år. Föräldrarna sköter städning, antingen genom att städa själv (cirka två gånger per termin) alternativt betala en högre månadsavgift (för närvarande 200 kr per barn). Tvätt sker efter ett rullande schema. En gång per termin ordnar personalen föräldramöte, där de informerar föräldrarna om verksamheten.

På vårterminen har vi enskilda utvecklingssamtal, där föräldrarna får ta del av personalens dokumentation av barnens utveckling inom olika områden.