Personalen

Mia Hagelin

I grunden är jag Ma/NO-lärare och i min lärarroll har jag alltid funnit ett enormt stöd i montessoripedagogiken. Jag är montessoriutbildad och har även gått rektorsutbildningen.

I min profession ansvarar jag för verksamhetens kvalitet och utveckling som rektor men också för den dagliga verksamheten som pedagog. Jag arbetar med barnen som är mellan 3-6 år tillsammans med Johannes och Eva och har gjort det sedan 2019.

Språkets betydelse är något jag reflekterar över varje dag. Att få vara delaktig i barnens språkutveckling är det jag ser mest fram emot när jag går till förskolan. Att få se hur barnens identitet blir allt tydligare i takt med den språkexplosion jag har förmånen att få vara en del av.

Eva Lindskog

Lågstadielärare och Montessoripedagog med lång erfarenhet, arbetar deltid på Lomma Montessori sedan 2018:

Ni hittar mig främst i förskolans ateljé tillsammans med Johannes och Mia. Jag brinner för att väcka barns skaparglädje och nyfikenhet inför färg, form och natur. Varje vecka ser jag till att det finns något nytt för barnen att prova i ateljén.

Annette Kullman

Montessoriutbildad barnskötare som brinner för att se när “det lilla barnet” packar sin ryggsäck inför livets resa. Att se barnets personliga utveckling som sker genom erfarenheter och lärdomar de får hos oss på Lomma Montessori gör att jag går leende till arbetet varje dag. Jag har arbetat på Lomma Montessori sedan 2003. Ni hittar mig tillsammans med Cecilia och barnen som är 1½ -3 år.

Johannes Frank

Färdig montessoriutbildad förskollärare 1985. Jag har arbetat på Lomma Montessori sedan starten 1992 så jag kan verksamheten. Jag arbetar med barnen som är 3-6 år tillsammans med Eva och Mia. Mitt specialområde är djur och natur.

Cecilia Andersson

Montessoriutbildad barnskötare och har arbetat på Lomma Montessori sedan 2004. Jag tillbringar mestadels min tid med de yngre barnen tillsammans med Annette.

Tycker om att väcka barnens intresse för naturen, att få arbeta med dem i vår närmiljö med allt det fantastiska som finns runt vår förskola. Det är viktigt för mig att få in pedagogiken i det jag gör på förskolan.

Jag finner det både stimulerande och intressant med systematiskt utvecklingsarbete, för att hela tiden verka för en utvecklande lärmiljö för barnen.